Wie zijn wij?

Stichting Prisma is in 2006 opgericht te Eindhoven. Het algemene doel van de organisatie is het leveren van een bijdrage aan een harmonieuze samenleving. Dit doen wij onder andere middels het organiseren van diverse activiteiten in de samenleving, die diverse doelgroepen dichter tot elkaar moeten brengen. Stichting Prisma streeft erna om de sociale samenhang en sociale participatie in de maatschappij te bevorderen. Hierbij staan cultuur, educatie, tolerantie en interculturele ontmoetingen centraal. Zoals een bekend gezegde luidt: onbekend maakt onbemind! Wij zijn ervan overtuigd dat ontmoetingen van significant belang zijn om vooroordelen te bestrijden en verharding in de maatschappij te voorkomen.

Door de jaren heen is het animo vanuit Eindhoven voor de activiteiten van de stichting alsmaar toegenomen. Dit succes heeft ertoe geleid dat we nauwer zijn gaan samenwerken met diverse organisaties in het veld. Medio 2011 is ervoor besloten om een franchise samenwerking aan te gaan met andere organisaties in het veld. Dit om het succes voort te zetten en om samen met andere deelnemende organisaties een sterkere vuist te kunnen maken. Een andere reden achter de samenwerking is om de succesvolle werkwijze over te dragen aan andere organisaties die eveneens het algemeen nut beogen. Op dit moment telt de franchise een vijftal samenwerkende partijen, te weten.

  • Stichting Prisma Eindhoven

  • Stichting Prisma Tilburg

  • Stichting Prisma Oss

  • Stichting Prisma Tiel

  • Stichting Prisma West-Brabant

De samenwerking onderscheid zich met name door de efficiëntieslag die bereikt kan worden, door een betere taakverdeling tussen de samenwerkende partijen. Elke stichting doet vooral datgene waar zij sterk in is. Voor de organisaties die zich aansluiten bij deze formule liggen de focus op de dagelijkse gang van zaken binnen de stichting en de samenwerkingsbanden met de lokale organisaties. Voor stichting Prisma ligt de nadruk op de overdracht van know-how en de aansturing van de totale organisatie. Bovendien kunnen de deelnemende organisaties meeliften op de goede uitstraling en publiciteit van Prisma.

Partners

Contact Met Stichting Prisma Eindhoven