Gastlessen En Thema – Avonden

Stichting Prisma is een sociaal cultureel, educatief centrum. De stichting legt de nadruk op zelfontwikkeling van leerlingen, het aanpakken van leerachterstanden, het voorkomen van vroegtijdige schooluitval en het bevorderen van betrokkenheid van ouders bij de ontwikkeling van hun kinderen. Daarbij richt zij haar activiteiten op leerlingen van het primair en voortgezet onderwijs, met als doel, dat zij zich zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen.

De gastlessen en lezingen worden gegeven aan leerlingen uit het basis, voortgezet onderwijs en hoger onderwijs. De lessen worden geïntegreerd in het onderwerp ‘Mens en maatschappij’. Tijdens deze gastlessen worden de leerlingen onderwezen over brede sociaal maatschappelijke onderwerpen die aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Hierbij kan worden gedacht aan verschillende thema’s, actuele gebeurtenissen of maatschappelijke tendensen in historisch perspectief. Het vergroten van maatschappelijke betrokkenheid onder scholieren is een belangrijk doel van de les ‘Mens en maatschappij’.

Contact Met Stichting Prisma Eindhoven