In het kader van 400 jaar diplomatieke betrekkingen tussen Nederland en Turkije is er in het stadhuis van gemeente Eindhoven een traditionele lunchbijeenkomst belegd. Platform400jaar is de initiatiefnemer achter deze bijeenkomst. Stichting Prisma Eindhoven die behoort tot een van de lokale partners, heeft meegeholpen bij het tot stand komen van deze onvergetelijke vriendschapslunch voor het college. Naast stichting Prisma Eindhoven hebben verschillende verenigingen, stichtingen en vertegenwoordigers van de Turkse doelgroep aan de lunch deelgenomen.De deelnemers aan de lunch hebben toegezegd om deel te nemen aan het project bezoek je buren.

eindhoven1