In het kader van de ashura periode hebben onze vrijwilligers en leerlingen Tilburg en Eindhoven gratis heerlijke ashura puddingen uitgedeeld aan hun eigen buren en de buren van onze stichting. Dit is een ieder jaar terugkomend traditie, waarbij moslims anderen ashura uitdelen.

Voedsel delen, en delen in het bijzonder, biedt een gelegenheid ter herbevestiging van de eenheid van mensen, ongeacht ras, geloof of ideologische achtergrond. Onze doel als stichting is dan ook een bijdrage te leveren aan een vreedzame samenleving en om het contact te bevorderen met onze buren in Eindhoven.

cuz9jzwxeaaxmd6 cu-vvzixgaaa_um